Genel

T.C. No ile Hak Sahiplik Kontrolü T.C. Kimlik No Hak Sahipliği Kontrolü Konusu Hakkında : Hak sahipliği kavramı, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişileri ifade etmektedir. Yani, sigortalı olan bir kişinin tabi olduğu sigorta kolu aynı zamanda, gerekli nitelikleri taşıyan aile üyelerinin sağlık hizmetlerini de karşılayabilmektedir. Bu kapsamda, kişinin sigortası, çalışmayan eşini,...
Ülkemizde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler için GSS Ülkemizde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında : Ülkemizde öğrenim gören tüm öğrenciler tüm sosyal sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sigortalı olmak durumundadır. Yani ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı yapılmaktadır. Daha önceleri sadece üniversite öğrencileri için geçerli...
Yabancı Ülke Vatandaşları için GSS Yabancı Ülke Vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortalılığı Konusu Hakkında : Bir yıldan fazla süredir Türkiye’de yerleşik olarak yaşamakta olan ve herhangi bir ülkede sigortası bulunmayan, sigortalı olmadıklarından dolayı sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu vatandaşlar Sosyal Güvenlik kurumuna müracaat ederek, primlerini kendilerinin ödemesi koşuluyla sigortalı olabilmektedir. Yabancı Ülke...
Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanma Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Bilgi : Her sivil vatandaşa aylık bağlanması söz konusu değildir. Normal şartlarda, bir sivilin aylığı hak edebilmesi için, gerekli prim ödeme sürelerini doldurmuş olmaları gerekmektedir. Prim ödeme gün sayısı, maluliyet ya da vefat gibi durumlarda ise değişiklik gösterir. Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yukarıdaki...
Sgk Ölüm Toptan Ödemesi ve İhya Ölüm Toptan Ödemesi Ve İhya Hakkında : Vefat ettikten sonra eğer, ölen sigortalı kişilerin hak sahibi olan yakınlarına, ölüm aylığı bağlanmasında problem yaşanmışsa, yani vefat eden sigortalı kişiye dair koşullar gerçekleşmemişse, kişinin öldüğü tarihi esas alarak, Ölüm Toptan Ödemesi Ve İhya işlemlerine başlanır. Kanunlara göre...
Ölüm Aylığı veya Ölüm Geliri Konusu Ölüm Aylığı - Ölüm Geliri Konusu Hakkında : Çalışan kişinin iş yerinde iş kazası nedeni ile ya da kendi mesleğinin getirdiği hastalık nedeni ile sigortalıya ya da ölüm halinde sigortalının ailesine yapılan sürekli ödemelere ölüm aylığı - ölüm geliri denilmektedir. İş kazası sonucunda ölen kişinin ailesine...
Yurtdışı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Yurtdışı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Hakkında : Bu kanundan, Türk vatandaşı olmasına rağmen yurtdışında yaşayanlar faydalanamazlar. Çünkü Genel Sağlık Sigortası’ndan sadece ikametgahı Türkiye’de bulunanlar faydalanabilir. Yurtdışı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Eğer kişinin ikamet adresi Türkiye’de ise fakat yurtdışında sigortadan faydalanmadan çalışıyorsa, bu kişilerin bizzat kendileri yahut Türkiye’de...
Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Konusu : Türkiye ile SGK anlaşması imzalamış veya imzalamamış olan bir ülke olsun, ülke dışında çalışan Türk vatandaşları, orada geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini, ülkemizdeki SGK kanunları göre emeklilik, yaşlı olma, malul olma veya vefat hallerinde, hizmetlerini Türkiye’de yapmışlar gibi değerlendirmek için borçlanabilirler. Yurtdışı...
Yurtdışı Aylık İşlemleri Yurtdışı Aylık İşlemleri Konusu : Pek çok kişi, yurt dışına yerleşerek, buralarda çalışma hayatına devam ediyor. Hala Türk vatandaşı olarak ya da o ülke vatandaşlığına geçerek çalışma hayatlarına devam ediyorlar. Yurtdışı Aylık İşlemleri Konusu Emeklilik ya da malullük gibi nedenlerle, çalışma hayatları sona erdiğinde Türkiye’ye kesin dönüş yapıyorlar, ya...
Yurtdışı Sağlık İşlemleri Yurtdışı Sağlık İşlemleri Konusu : Artık insanlar sürekli seyahat etmektedirler. Öğrenim amaçlı ya da çalışmak için olsun, ya da sadece turistik amaçlı yapılan geziler ile artık dünyayı gezmek oldukça kolay. Kişilerin sürekli olarak yer değiştiriyor olmaları, beraberinde pek çok ihtiyacı doğuruyor. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz yurtdışı sağlık hizmetleri....
Sgk Emekli Sandığı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi konusunda devlet tarafından aktif hale getirilen e-portallar, işlerimizi kolaylaştırmaya devam ediyor. Buna göre, artık ne türden bir kişisel veriye ulaşmak istersek isteyelim, bunu o yetkili kurumun, e-portalı üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. SGK Emekli Sandığı...
Üniversite Öğrencileri ve Genel Sağlık Sigortası Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında : Üniversite’de eğitim görmekte olan binlerce öğrenci 2012 yılında değişen sigorta kanunuyla genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Değişen yasadan haberdar olmayan binlerce öğrenci bir anda öğrendikleri sigorta prim borçları, tüm dikkatleri genel sağlık sigortası uygulamasına çekti....
Meskenler için Elektrik ve Su Tarifesi İndirimi Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifesinde İndirim Hakkında : Harp ve vazife malulleri için pek çok yardım yapılmaktadır. Yapılan bu yardımlardan biri de, kendi meskenlerinde kullandıkları elektrik ve su ücretlerinde yapılan indirimlerdir. Bu yardımlar, sadece malul kalan değil, vefat etmiş harp ve vazife aylığı...
Menfaatsiz Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması Menfaat Gözetmeksizin Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması Hakkında : Her Türk vatandaşı, ülkesine hizmet etmekle yükümlüdür. Ülke menfaatleri doğrultusunda hareket etmelidir. Koşulsuz olarak menfaat gözetmeden ülkeye hizmet edenlere aylık bağlanmasından ülkesine hizmet eden kişiler, çeşitli şekillerde ödüllendirilirler ve çeşitli yardımlardan yararlanırlar. Bu kapsamda, hiçbir şekilde...
Medula Sistemi Tanıtımı Medula Sistemi Tanıtım Konusu Hakkında : Medula GSS ile bağlantılı olarak sağlık tesislerinin iç yapısı ve süreçlerine müdahale etmeden fatura bilgilerini elektronik ortamda arşivlemek, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulan ve geliştirilen bir sistemi ifade etmektedir. Medula Sistemi Tanıtım Medula Sistemi iki ayrı süreç içinde ele alınır ve farklı yollar izlenerek...
Sayfa başına git