SGK

Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler, sigortalılık başlangıcı olarak dikkate alınabilir mi Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
1005 sayılı Kanun’a göre Şeref Aylığı almakta olan gazilere ne kadar aylık ödenmektedir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Cenaze ödeneği hangi durumda ödenir. Hangi belgelerle müracaat edilir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Fazla veya yersiz ödenen aylıklar nasıl tahsil edilir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Gazilere(İstiklal Savaşı, Kongre Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler)bağlanan Şeref Aylıkları, vefatı üzerine kimlere bağlanır, yetimlerine de bağlanır mı, ölümü halinde ölüm yardımı verilir mi Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Fazla veya yersiz ödenen aylıkların geri alınmasında hangi süreler borç çıkartılır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Hangi hallerde Köy Korucularına tazminat ödenir, hangi hallerde ödenmez Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Malullük aylığı almakta olanlar kontrol muayenesine tabi tutulabilir mi? Kurumca belirlenen tarihte kontrol muayenesi yaptırmadığı takdirde ne gibi işlem yapılır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Malullük aylığı ne zaman başlar. Malullük aylığının başlangıcını değiştiren durumlar nelerdir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Malullük aylığına hak kazanma koşulları nelerdir. Malullük aylığı hangi statüye göre bağlanır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Ölüm sigortasından aylık bağlanması için sigortalıya ilişkin koşullar nelerdir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Ölüm geliri ve yararlanma şartları nedir. Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak gelir hangi tarihten başlar Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Ölüm sigortasından hak sahibi eşe aylık bağlama şartları nelerdir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalının emeklilik yaşı nasıl tespit edilir videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz. (daha&helliip;)
Özürlü olup da Paralimpik ve Defolimpik spor dallarında derece alan sporculara hangi şartlarda aylık bağlanır. Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Sayfa başına git